Tango Praktika
-
16:00-17:00 Uhr Offene Praktika - bitte anmelden!

Tango Café
-
17:00-19:00 Uhr Übungscafe - bitte anmelden!